ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

นปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้า อาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม(ประวัติโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ สุธิดา  นามสกุล ชูเกียรติ
ชื่อเล่น อ.แอมป์
ภูมิลำเนา  กรุงเทพฯ
ตำแหน่ง  อาจารย์สาขาเทคโนฯ
สอน   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
e-mail :  technoamp@gmail.com